Transponta kongreso 2021 - ofertoj

Libro-oferto al kongresanoj de la transponta kongreso 2021

 

Saluton, karaj gekongresanoj,

okaze de la ĉijara transponta kongreso mi ofertas librojn al ĉiuj kongresanoj kun kongresa rabato de 10%.

Por kelkaj titoloj kun rilato al GEA aŭ GEA-membroj, kaj kiujn mi listigas sube, mi ofertas eĉ rabaton de 20%.

 

Ofertoj kun rabato de 20% (en krampo senrabataj prezoj)

 

L0029 Hoffmann, Heinrich: Hirthara Petro. (9,90€)

L0900 Busch, Wilhelm: Maks kaj Morits (7,90€)

L0574 Brodt, Ortwin (red): Germana antologio (11,00€)

L2300 Koutny, Ilona/Brosch, Cyril/Jascot, Maciej/Vogt, Horst: Germana-Esperanta-Pola etvortaro pri lingvo kaj komunikado. (9,90€)

L2301 Deutscher Esperanto-Bund (Hrsg): 100 Jahre Deutsches Esperanto-Institut 1908-2008. (5,90€)

L2760 Zesch, Felix / Fischer, Rudolf: Sonnenberger Leitsätze zur europäischen Sprachenpolitik. (3,40€)

L1539 Moritz, Uwe Joachim: Europa spricht mit 100 Zungen/ Europo parolas 100-lange (3,40€)

L2272 Blanke, Detlev (red): Plansprachliche Bibliotheken und Archive (10,00€)

L1593 Matthias, Ulrich: Esperanto Wörterbuch (2,90€)

L 1702 Schiffer, Josef: Mia lernolibro (12,90€)

L0445 Dahlenburg, Till: Esperanto - eine neue Brücke zur Welt (14,90€)

L1509 Kolbe, Ino: Zur Geschichte des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes in Leipzig (Westsachsen) Teil I und II. (6,90€)

 

Kiel mendi kun kongresa rabato?

Kongresanoj povas mendi kiel kutime per la retvendejo www.esperanto-buecher.de sed ankaŭ per la vendejo www.esperanto-buchversand.de.

Post kontrolo de la kongresaneco la prezoj por la libroj en la fakturo reduktiĝos laŭ la rabato.

La rabato validas nur por kongresanoj laŭ la listo de la partoprenantoj kaj nur por mendoj dum la kongresaj tagoj (21.-24.5.2021). Rabato ne eblas por libroj de multaj germanaj eldonejoj pro la leĝe fiksitaj prezoj por libroj. La oferto validas nur ĝis elĉerpiĝo de mia stoko.

Esperanto-Buchversand, Dr. Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Straße 9, 55129 Mainz

Mendoj eblas ankaŭ per simpla retletero al mendo@esperanto-buecher.de