UEA-UK

UEA-UK

Universala Esperanto-Asocio

Peranto en Germanio: d-ro Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Strasse 9, 55129 Mainz

 

UEA estis fondita en la jaro 1908 kaj ĝi celas:

 • disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto
 • agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj
 • faciligi la internacian komunikadon
 • plifaciligi la spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraǔ la diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aǔ lingvo
 • kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj.

 

UEA laboras en pluraj kampoj kaj ofertas por la  membroj multajn utilajn servojn:

 • UEA eldonas la revuon Esperanto, Jarlibron, Esperanto-Dokumentojn, librojn;
 • En Interreto UEA ofertas plurajn servojn sub www.uea.org: informojn, regularojn, libro-servon, gazetaranj komunikojn, diskutlistojn;
 • UEA organizas jare Universalan Kongreson kaj aliajn konferencojn;
 • UEA kunlaboras kun gravaj organizoj: Unuiĝintaj Nacioj, Unesko, UNICEF, Konsilio de Eǔropo; Internacia Organizo por Normigo ISO), Eǔropa Unio, Eǔropa Lingva Konsilio;
 • En kulturo kaj edukado UEA celas altigi la lingvan nivelon kaj kontribui al internacia kultura interŝanĝo per belartaj konkursoj, internaciaj ekzamenoj, kongresa universitato, seminarioj;
 • Pli ol 1600 delegitoj tutmonde ofertas personajn servojn: turisma informado, helpo dum vojaĝoj, respondoj al fakaj demandoj, konsiloj pri teknikaj problemoj.

 

Kiel membro de UEA vi apartenas al unika internacia komunumo en 120 landoj.  Jen vi trovas informojn (PDF) pri membreco kaj kotizo


 

La 103-a UK       Jen vi trovas informojn pri la  103-a Universala Kongreso de Esperanto 2018 en Lisbono, Portugalio

 

Kromajn informojn pri UEA kaj membreco vi ricevas de la UEA-peranto en Germanio:

D-ro Wolfgang Schwanzer (UEA), Pfarrer-Seeger-Str. 9, 55129 Mainz
Telefono: 06136-46232
Retpoŝto (bv forigi la 4 XXXX): wolfgang.schwanzer@XXXXesperanto.de
Konto: Dr. Schwanzer (UEA); Mainzer Volksbank
IBAN: DE03 5519 0000 0400 5790 17 ; BIC: MVBMDE55